Difference between revisions of "BT.Distribution"

From OIAr Archive 2013
Jump to navigation Jump to search
(start)
 
m (snip dutch text)
 
Line 16: Line 16:
 
* Routers
 
* Routers
 
* SAN Directors.
 
* SAN Directors.
 
Distributie is een voorziening die datatransport tussen twee of meer (logische en/of fysieke) datatransportsegmenten levert. Dit komt tot stand door een of meer van de volgende bewerkingen op de datapakketten uit te voeren:
 
* routeren en doorsturen;
 
* adres vertalen (manipulatie van het bron- of doeladres in de pakket-metainformatie);
 
* mediavertaling (verandering van het encapsulatie type van datapakketten).
 
Optioneel kan de beslissing om door te sturen niet alleen op adresinformatie gebaseerd worden, maar ook op andere filtercriteria. Om praktische redenen wordt deze functionaliteit beschreven in en toegewezen aan het bouwblok type [[BT.Traffic Filter|Traffic Filter]].
 
 
 
 
{{FunctionIcon
 
{{FunctionIcon
 
|image=Icon BBT Distribution.png
 
|image=Icon BBT Distribution.png
 
}}
 
}}
 
{{BBT Text Footer}}
 
{{BBT Text Footer}}

Latest revision as of 15:11, 16 January 2013

Informational
Page maturity
This page has maturity level 3 (usable)

This is a Building Block document

Document icon BT Distribution Version: 0.2 OIAr logo
Document type: Building Block Type Owner:

S.A.D. Jumelet


Informational
Create commentary

Description

This Building Block Type belongs to Working Area Network (NW). Distribution is a facility that offers data transport between two or more (logical and/or physical) data transport segments. This is accomplished by performing one or more of the following actions on data packets:

  • Routing and forwarding;
  • Address translation (manipulation of the source or destination address that's located in the packet headers);
  • Media translation (changing the encapsulation type of data packets).

Optionally, forwarding decisions can be based not only on address information, but also on filtering criteria. However, for practical reasons this functionality is described in and assigned to the Building Block Type Traffic Filtering.

Examples of devices that perform Distribution functions are:

  • Multilayer switches
  • Routers
  • SAN Directors.

Icon

The icon below can be used to represent this infrastructure function in graphical Pattern representations that it might be part of:

Icon for this function


Variants of this Building Block Type

The following variants of this function have been defined:

Semantic query

No Pattern Variants based on this Pattern Type (yet)


Pattern Types using this Building Block Type

The following Pattern Types use this function:

Semantic query
Pattern VariantBrief DescriptionOwnerMaturity
PAT.Access DistributionAccess DistributionJ.A.H. Schoonderbeek3
PAT.Data TransportData TransportJ.A.H. Schoonderbeek2
PAT.Data Zone ProtectionData Zone ProtectionJ.A.H. Schoonderbeek3
... more about "BT.Distribution"
Distribution +
Icon BBT Distribution.png +
S.A.D. Jumelet +
unspecified +